Polityka prywatności

Polityka prywatności przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna:

-1 – Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem funkcjonalności strony https://poproszedokladke.pl (dalej jako: Strona).
 2. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest BTS Consulting Bartosz Kozioł, adres: Osiedle Rosochy 39/23, Ostrowiec Świętokrzyski 27-400, NIP: 6612276392.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem siedziby administratora, adresem e-mail: poproszedokladke@gmail.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie.
 4. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 5. Administrator:
 6. zapewnia przejrzystość przetwarzania danych;
 7. zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w szczególności o celu i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
 8. dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane były tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne;
 9. przetwarzając dane zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu Użytkownikom.

-2 – Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

 1. Za pośrednictwem Strony mogą być zbierane dane osobowe Użytkowników w celu:
 2. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na Stronie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 3. obsługi zapytań przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na wskazany adres korespondencji e-mail – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. organizacji i przeprowadzenia webinariów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO;
 5. przesłania na wskazany adres korespondencji e-mail informacji marketingowo – handlowych, w sytuacji wyrażenia przez Użytkownika zgody – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit a RODO;
 6. analitycznych i statystycznych polegających na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Strony i świadczonych usług – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (odbiorcom) świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe, IT a także dostawcom systemów informatycznych.
 8. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony, otrzymywania newslettera, zakończenia prowadzenia korespondencji mailowej oraz nie dłużej niż do cofnięcia wyrażonej przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowo -handlowych.
 9. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 10. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wskazanych celów przetwarzania danych osobowych.
 11. Na podstawie obowiązujących przepisów, przysługuje Użytkownikowi prawo do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
 12. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania na wskazany przez Użytkownika adres korespondencji e-mail informacji marketingowo – handlowych można wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na ważność przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 

-3 – Polityka dotycząca Cookies

 1. Administrator wykorzystuje na Stronie tzw. cookies – „ciasteczka” przede wszystkim w celu dostarczenia Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług.
 2. Pliki cookies, które służą do monitorowania ruchu na Stronie, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics oraz statystyk WordPress – wykorzystywane przez spółkę Google oraz spółkę Automattic w celu analizy sposobu korzystania ze Strony przez Użytkownika do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony. Google oraz Automattic nie wykorzystują zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączą tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.
 3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Użytkownik, w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony. Więcej o polityce cookies firmy Automattic można przeczytać pod adresem: https://automattic.com/cookies/.
 4. Strona może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
 5. Strona posiada zainstalowany certyfikat SSL, który jest narzędziem zapewniającym ochronę witryn internetowych, a także gwarantem zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Adres zabezpieczonej strony rozpoczyna się od prefiksu https:// a dodatkowym znakiem graficznym o wykrytym na stronie zabezpieczeniu SSL jest miniatura kłódki.

 

-4 – Zmiana polityki prywatności

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.